Όροι Συμμετοχής

Για να συμμετέχει κάποιος στους Αγώνες Δρόμου του 5ου Olympic Day Run, και ειδικότερα για συμμετοχή σε: – 10 Km θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του – 5 Km θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12o έτος της ηλικίας του Στον αγώνα  1.5 Km, μπορούν να μετέχουν δρομείς όλων των ηλικιών. Σε περίπτωση ανήλικων δρομέων, που εγγράφονται ατομικά είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης συγκατάθεσης του γονέα ή κηδεμόνα που συναινεί στη συμμετοχή του ανηλίκου στον αγώνα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης. Ο δηλωθείς «Υπεύθυνος Εγγραφής» ασκεί αποκλειστικά και υπεύθυνα τη γονική μέριμνα αυτών. Σε περίπτωση ομαδικών εγγραφών γυμνασίων-λυκείων, συλλόγων, σωματείων, κ.ά. φορέων ο δηλωθείς ως «Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής», φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιμέλειας και της πλήρους ευθύνης των ανηλίκων της ομάδας του, επί όλων των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς των. Για την παραλαβή του εξοπλισμού, ο «Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής» οφείλει να προσκομίσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων όλων των ανήλικων δρομέων, προκειμένου για τη συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα, με παράλληλη εξουσιοδότηση «Υπεύθυνου Ομαδικής Εγγραφής», καθώς και την κατάσταση των συμμετεχόντων με επίσημο έγγραφο εφόσον εκπροσωπούν συγκεκριμένο φορέα (σχολείο, σύλλογος, κ.ά.). Την ημέρα του Αγώνα θα ισχύσει το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως διαμορφωθεί με βάση τα τυχόν μέτρα που θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο.